فرمانداري شهرستان فارسان

با حضور فرماندار شهرستان فارسان جلسه کتابخانه هاي عمومي در محل فرمانداري برگزار شد

کد خبر: 42252 تاریخ انتشار: 1398/05/01 13:41:51
نمایش: 143
اخبار
با حضور فرماندار شهرستان فارسان - مدير کل کتابخانه هاي عمومي استان و ساير اعضا جلسه کتابخانه هاي عمومي شهرستان در محل فرمانداري برگزار شد
طاهري فرماندار شهرستان فارسان با تاکيد بر اهميت وجود کتابخانه ها در شهرها وروستاها گفت : کتابخانه ها نقش مهمي در فرهنگ مردم وهمچنين ارتقائ رتبه هاي علمي در جامعه ايفا مي کند وي افزود با توجه به همين موضوع شهرداريها بايد در پرداخت سهم کتابخانه ها جدي باشند وبه موقع  سهم کتابخانه ها را پرداخت نمايند

افزودن دیدگاه