فرمانداري شهرستان فارسان

جلسه ساماندهي متکديان با حضور فرماندار در محل فرمانداري شهرستان فارسان برگزار شد

کد خبر: 42196 تاریخ انتشار: 1398/04/20 07:39:38
نمایش: 47
اخبار
با حضور فرماندار شهرستان فارسان جلسه ساماندهي متکديان در فرمانداري برگزار شد
طاهري فرماندار شهرستان فارسان با بيان اين مطلب که شهرستان فارسان يکي از شهرستانهاي علمي وداراي تمدن ديرينه فرهنگي  و همچنين از نظر رونق اقتصادي در درجه بالايي است از وجود متکديان کمتري برخوردار است و عده اي هم که در سطح شهرستان وجود دارد غالبا از شهرها واستان هاي ديگر است وي افزود با اين وجود تدابير لازم جهت ساماندهي و جمع آوري متکديان با هماهنگي نهادهاي مرتبط انجام خواهد شد

افزودن دیدگاه