فرمانداري شهرستان فارسان

با حضور فرماندار شهرستان قارسان جلسه بررسي پروژه هاي ورزشي برگزار شد

کد خبر: 41978 تاریخ انتشار: 1398/02/25 22:05:09
نمایش: 71
اخبار
با حضور فرماندار شهرستان فارسان جلسه بررسي وتخصيص اعتبار به پروژه هاي ورزشي شهرستان فارسان در محل اداره کل ورزش وجوانان استان برگزار شد
طاهري فرماندار شهرستان فارسان گفت : با توجه به اينکه در دولت تدبير واميد اعتبارات ورزشي قابل توجهي به شهرستان اختصتاص داده شده و بيشتر پروژه هاي نيمه تمام به بهره برداري رسيده است ولي با اين وجود هنور شهرستان فارسان نيازهاي ورزشي زيادي دارد که بايد مرتفع گردد

افزودن دیدگاه