فرمانداري شهرستان فارسان

جلسه پدافند غير عامل شهرستان فارسان در محل فرمانداري برگزار شد

فرماندار شهرستان فارسان از نصب دوربین های مدار بسته جهت چاه های آب آشامیدنی خبرداد

کد خبر: 41977 تاریخ انتشار: 1398/02/25
نمایش: 67
اخبار
جلسه پدافند غير عامل شهرستان با حضور فرماندار وسا ير اعضا در محل فرمانداري برگزار شد
مرداس طاهري فرماندار شهرستان فارسان گفت : جهت برقراري امنيت چاه هاي آب آشاميدني استقرار دوربين هاي مدار بسته و کنترل از راه دور لازم و ضروري است وي افزود مسئله مهم ديگر کلرينه نمودن چاه هاي آب است که بايد به صورت مکانيزه وعلمي انجام شود تا از شيوع انواع بيماريها جلوگيري شود

افزودن دیدگاه