فرمانداري شهرستان فارسان

فرماندار شهرستان فارسان از ارتقاء چارت سازماني فرمانداري خبر داد

طاهری فرماندار شهرستان فارسان گفت: معاونت برنامه ریزی وهماهنگی امور عمرانی به چارت فرمانداری اضافه شد

کد خبر: 41814 تاریخ انتشار: 1398/01/23 15:36:09
نمایش: 46
اخبار
باحضور مدير کل سياسي  انتظامي استانداري چهارمحال وبختياري - فرماندار شهرستان فارسان ومديران ادارات واعضاي شوراهاي اسلامي آيين معارفه معاونت جديد برنامه ريزي وهماهنگي امور عمراني فرمانداري شهرستان فارسان در محل فرمانداري برگزار شد
طاهري فرماندار شهرستان فارسان گفت :با توجه به پيگيريهاي انجام شده استاندار محترم وفرمانداري شهرستان چارت سازماني فرمانداري ارتقاء نموده وپست معاونت برنامه ريزي وهماهنگي امور عمراني به فرمانداري شهرستان اضافه گرديد و ملک حسين حيدري بخشداربخش باباحيدر به سمت معاونت برنامه ريزي وهماهنگي امور عمراني فرمانداري منصوب گرديد و سيد ابولفضل مرتضوي زاده از همکاران فرمانداري به  سمت سرپرست بخشداري  بخش باباحيدر منصوب شد .

افزودن دیدگاه