فرمانداري شهرستان فارسان

]جلسه مديريت بحران شهرستان فارسان برگزار شد

فرماندار از آمادگی اعضای ستاد بحران شهرستان خبر داد

کد خبر: 41813 تاریخ انتشار: 1398/01/23 15:16:33
نمایش: 41
اخبار
جلسه ستاد مديريت بحران شهرستان فارسان به رياست طاهري فرماندار وديگر اعضاي ستاد بحران در محل فرمانداري به منظور هماهنگيهاي لازم جهت جلوگيري از بروز حادثه در مناطق سيل خير شهرستان برگزار شد
فرماندار شهرستان فارسان گفت : با تدابير انجام شده وحضوز شبانه روزي اعضاي ستاد مديريت بحران شهرستان فارسان خدا را شکر تا کنون هيچگونه خسارت جاني در شهرستان نداشته ايم و خسارتهاي وارده به زمينهاي کشاورزي - گاوداريها - مرغداريها - شيلاتهاي ماهي و ابنيه مردم بوده است وي افزود ستاد مديريت بحران تدابير لازم را جهت جلوگيري از بروز سيل در مناطق سيل خير شهرستان به عمل آورده است

افزودن دیدگاه