فرمانداري شهرستان فارسان

سفر استاندار چهارمحال وبختياري به شهرستان فارسان

کد خبر: 31784 تاریخ انتشار: 1398/01/11 12:49:26
نمایش: 46
اخبار
استاندار چهارمحال وبختياري از ستادهاي  استقبال مهمان هاي نوروزي شهرستان فارسان بازديد واز اعضاي کميته هاي خدمات سفر خواستند که با صبر و حوصله جوابگوي مسافران نوروزي باشند

افزودن دیدگاه