فرمانداري شهرستان فارسان

فرماندار شهرستان فارسان از کلنيک تخصصي مددکاري اجتماعي مهرگان بازديد کردند

فرماندار گفت : حمایت از اینگونه سازمانهای حمایتی موجب اشتغال زایی در خانواده ها میشود

کد خبر: 31642 تاریخ انتشار: 1397/12/17 20:32:58
نمایش: 60
اخبار
فرماندار شهرستان فارسان وتعدادي از مديران ادارات از کلنيک تخصصي مددکاري اجتماعي مهرگان که تحت پوشش اداره بهزيستي است بازديد کردند
طاهري فرماندار شهرستان فارسان گفت : حمايت از اينگونه مراکز عامل خوبي در جهت اشتغال خانگي و خانواده هاست

افزودن دیدگاه