فرمانداري شهرستان فارسان

همايش يکروزه اقوام فرق ومذاهب شهرستان فارسان با حضور فرماندار برگزار شد

کد خبر: 31639 تاریخ انتشار: 1397/12/17
نمایش: 50
اخبار
با حضور فرماندار شهرستان فارسان وتعدادي از طلاب واساتيد حوزه علميه قم همايش يک روزه اقوام - فرق ومذاهب  شهرستان فارسان به منظور آشنايي وچگونگي شيوع فرقه هاي مختلف با هرحيله ونيرنگي در محل فرهنگسراي شهر فارسان برگزار شد
در اين همايش که سخنراناني  از اساتيد حوزه علميه قم حضور داشتند پيرامون شناسايي فرقه هاي مختلف  و چگونگي  برخورد با آنها اطلاع رساني شد

افزودن دیدگاه