فرمانداري شهرستان فارسان

با حضور فرماندار شهرستان فارسان زنگ انقلاب نواخته شد

فرماندار شهرستان فارسان در جمع دانش آموزان هنرستان دخترانه جنت فارسان گزارشی از دستاوردهای نظام را بیان نمود

کد خبر: 31459 تاریخ انتشار: 1397/11/16
نمایش: 69
اخبار
دردومين  روز از دهه مبارک فجر با حضور فرماندار شهرستان فارسان - امام جمعه وتعدادي از مديران ادارات شهرستان راس ساعت 9/33 صبح به مناسبت ورود تاريخي امام (ره) زنگ انقلاب همزمان در مدارس شهرستان وبه صورت نمتدين در هنرستان دخترانه جنت شهر فارسان نواخته شد
طاهري فرماندار شهرستان فارسان در جمع دانش آموزان به گوشه اي از دستاوردها و خدمات نظام به صورت مقايسه اي قبل وبعد از انقلاب اشاره نمود

افزودن دیدگاه