بازديد فرماندار از پروژه مسکن ملي در شهرستان فارسان

کد خبر: 178556 تاریخ انتشار: 1401/05/04
نمایش: 61
اخبار
فرماندارفارسان ضمن بازديدازمحل احداث نهضت ملي مسکن ازاطلاع رساني بموقع ودرست به مردم وتسريع درارائه واحداث زيرساختهاي موردنياز اين مجتمع تاکيدکرد سيدهادي صالحي تعهد دولت جهت احداث مسکن راموردتاکيد قراردادوافزودتعهدشهرستان فارسان براي ساخت مسکن موردنياز درتمامي شهرها ي تابعه درزمان مقرربايستي انجام وشيريني وحلاوت خانه دارشدن اقشارمردم به سرانجام برسد.وي هرگونه کم کاري درروند اجراي اين تعهد راغيرقابل قبول دانست وافزود مديراني که دراين زمينه سهل انگاري کنند برخورد قانوني شده وبه مردم معرفي خواهند شد.

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/07/02

پیوندهااوقات شرعی

آمار سایت

آنلاین ها
68
امروز
151
دیروز
209
هفته
2789
ماه
59599