فرمانداري شهرستان فارسان

حضور وزير نيرو در شهرستان فارسان

وزیر نیرو به منظور افتتاح تصفیه خانه فاضلاب شهرستان فارسان به این شهرستان سفر کرد

کد خبر: 42603 تاریخ انتشار: 1398/07/03 13:19:32
نمایش: 181
اخبار
با حضور وزير نيرو  و تعدادي از معاونين ايشان - استاندار چهارمحال و بختياري - تعدادي از مديران کل استان - امام جمعه - فرماندار ومديران ادارات تصفيه خانه فاضلاب شهرستان فارسان افتتاح گرديد
فرماندار شهرستان فارسان گفت : مبلغ کلي اعتبار هزينه شده جهت اين تصفيه خانه 130 ميليارد ريال ميباشد وي همچنين افزود تصفيه خانه فاضلاب شهرستان فارسان يکي از بروز ترين تصفيه خانه هاي استان ميباشد که در حال حاضر تعداد 4 شهر  و 4 روستا از شهرها و روستاهاي شهرستان فارسان تحت پوشش اين تصفيه خانه ميباشند

افزودن دیدگاه