فرمانداري شهرستان فارسان

حضور وزير جهاد کشاورزي در شهرستان فارسان

کد خبر: 42541 تاریخ انتشار: 1398/06/24 14:51:55
نمایش: 191
اخبار
وزير جهاد کشاورزي جهت کلنگ زني تعدادي از پروژه هاي کشاورزي به شهرستان فارسان از توابع استان چهارمحال وبختياري سفر کرد

افزودن دیدگاه