فرمانداري شهرستان فارسان

به مناسبت هفته دولت 33 پروژه عمراني با اعتباري بالغ بر 35 ميليارد تومان با حضور معاون هماهنمگي امور عمراني استانداري افتتاح و کلنگ زني شد

کد خبر: 42536 تاریخ انتشار: 1398/06/24 14:21:23
نمایش: 128
اخبار
به مناسبت هفته دولت تعداد 33 پروژه عمراني با اعتباري بالغ بر 35 ميليارد تومان با حضور معاون هماهنگي امور عمراني استانداري در شهرستان فارسان کلنگ زني و افتتاح گرديد
 

افزودن دیدگاه