فرمانداري شهرستان فارسان

حضور معاون وزير علوم در شهرستان فارسان

فرماندار شهرستان فارسان با حضور معاون وزیر علوم از دانشگاههای شهرستان فارسان بازدید کردند

کد خبر: 42303 تاریخ انتشار: 1398/05/13 12:21:13
نمایش: 171
اخبار
 سفر معاون وزير علوم  و نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي به منظور سرکشي از دانشگاهها شهرستان فارسان
مرداس طاهري فرماندار شهرستان فارسان در حضور معاون وزير علوم گفت : شهرستان فارسان به عنوان يک قطب داشگاهي  داراي حدود 5 هزار دانشجو و 6 واحد دانشگاهي و مرکز آموزش فني وحرفه اي ميباشد
در اين سفر دکتر باقري معاون وزير علوم - نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي - فرماندار شهرسان فارسان  - رياست دانشگاه هنر استان چهارمحال وبختياري از نمونه کارهاي هنري دانشجويان دانشکده هنر شهرستان فارسان بازديد نمودند

افزودن دیدگاه