فرمانداري شهرستان فارسان

با حضور فرماندار شهرستان فارسان جلسه اقوام فرق ومذاهب در محل فرمانداري برگزار شد

طاهری فرماندار شهرستان فارسان گفت : برگزاری همایش های همدلی بین اقوام مختلف از انحرافات فرقه ای جلوگیری می کند

کد خبر: 42245 تاریخ انتشار: 1398/04/30
نمایش: 163
اخبار
جلسه اقوام فرق ومذاهب با حضور فرماندار شهرستان فارسان به منظور ارائه گزارش پيامدهاي امنيتي گسترش فرقه گرايي در محل فرمانداري برگزار شد
طاهري فرماندار شهرستان فارسان گفت : با توجه به تلاش بيگانگان در توسعه فرق مختلف و تفرقه انگيز بايد سعي وتلاش شود با برگزاري همايش هاي همدلي بين اقوام -فرق ومذاهب از اين انحرافات جلوگيري شود.

افزودن دیدگاه