فرمانداري شهرستان فارسان

با حضور معاونت فرمانداري شهرستان فارسان به مناسبت هفته بهزيستي همايش تجليل از معلولين جسمي برگزار شد

کد خبر: 42235 تاریخ انتشار: 1398/04/27 07:45:02
نمایش: 59
اخبار
با حضور ايرج محسني معاون فرماندار شهرستان فارسان به مناسبت  گراميداشت هفته بهزيستي همايش تجليل از معلولين جسمي برگزار شد
اين همايش  با همت کميته امور بانوان فرمانداري وتعدادي از تشکلها وسازمان هاي مردم نهاد تحت پوشش بهزيستي شهرستان  به منظور تجليل و خود باوري معلولين برگزار شده بود
محسني معاونت فرمانداري در اين همايش گفت : افرادي که به هر نوعي به جامعه معلولين خدمات رساني و محبت مي کنند مورد توجه و رضايت خواوند قرار ميگيرند

افزودن دیدگاه