فرمانداري شهرستان فارسان

با حضور معاونت فرمانداري شهرستان فارسان به مناسبت هفته بهزيستي همايش تجليل از معلولين جسمي برگزار شد

کد خبر: 42235 تاریخ انتشار: 1398/04/27 07:45:02
نمایش: 198
اخبار
با حضور ايرج محسني معاون فرماندار شهرستان فارسان به مناسبت  گراميداشت هفته بهزيستي همايش تجليل از معلولين جسمي برگزار شد
اين همايش  با همت کميته امور بانوان فرمانداري وتعدادي از تشکلها وسازمان هاي مردم نهاد تحت پوشش بهزيستي شهرستان  به منظور تجليل و خود باوري معلولين برگزار شده بود
محسني معاونت فرمانداري در اين همايش گفت : افرادي که به هر نوعي به جامعه معلولين خدمات رساني و محبت مي کنند مورد توجه و رضايت خواوند قرار ميگيرند

افزودن دیدگاه