فرمانداري شهرستان فارسان

با حضور فرماندار کارگروه تخصصي اشتغال شهرستان فارسان در محل فرمانداري برگزار شد

کد خبر: 42226 تاریخ انتشار: 1398/04/25 13:30:38
نمایش: 46
اخبار
کارگروه تخصصي اشتغال با حضور فرماندار شهرستان فارسان به منظور بررسي وضعيت ميزان اشتغال در سال 1397 در محل فرمانداري برگزار شد
فرماندار شهرستان فارسان با بيان اين مطلب که تعهد اشتغال  در سال جاري 1293 نفر ميباشد گفت : تعهد ااشتغال شهرستان در سال گذشته حدودا 1600 نفر بود که با سعي وتلاش دستگاههاي اجرايي شهرستان اين امر محقق شد و امسال هم سعي وتلاش بر اين است که سهميه تعهد اشتغال شهرستان تا پايان سال جاري تحقق يابد

افزودن دیدگاه