فرمانداري شهرستان فارسان

حضور فرماندار شهرستان فارسان در محل اداره بهزيستي به مناسبت 25 تير ماه روز بهزيستي

فرماندار شهرستان فارسان با حضور در اداره بهزیستی شهرستان به ریاست وکارکنان بهزیستی خدا قوت گفت

کد خبر: 42225 تاریخ انتشار: 1398/04/25
نمایش: 71
اخبار
به مناسبت 25 تير ماه  روز بهزيستي مرداس طاهري فرماندار شهرستان فارسان در محل اداره بهزيستي شهرستان حضور پيدا کرد وضمن تبريک اين مناسبت از رياست و کارکنان تقدير وتشکر کرد

افزودن دیدگاه