فرمانداري شهرستان فارسان

با حضور فرماندار شهرستان فارسان عمليات آزاد سازي حاشيه وبستر رود خانه خشکه رود که از ساليان طولاني توسط افراد سودجو تصرف شده بود انجام شد

کد خبر: 31094 تاریخ انتشار: 1397/09/13 19:26:46
نمایش: 24
اخبار
با حضور فرماندار شهرستان فارسان عمليات آزاد سازي حاشيه وبستر رود خانه هاي شهرستان فارسان که از ساليان گذشته توسط افراد سود جو به زور تصرف شده بود آغاز شد
فرماندار شهرستان فارسان طي بازديد ازاين مناطق گفت :با پيگيريهاي انجام آب منطقه اي استان و شهرستان مقرر شد بستر وحاشيه رود خانه هاي شهرستان فارسان از تعرض افراد سود جو آزاد و عمليات خاک برداري  تا آخرين مرحله انجام شودکه اين مهم در جهت جلوگيري از سيلابي شدن اين مناطق جلوگيري نموده ومردم وسکنه اين مناطق در فصل بارندگي دغدغه اي در خصوص جاري شدن سيل نخواهند داشت

افزودن دیدگاه